ยุววิศวกรบพิธ ๔๙ กลางปี

Voluntary Engineering Student Camp 49

ชมรมค่ายอาสาพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลัด 1 :  21 ธ.ค. 2563 - 29 ธ.ค. 2563 (เต็มแล้ว)
ผลัด 2 :  29 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564 (เต็มแล้ว)
ผลัด 3 :  4 ม.ค. 2564 - 14 ม.ค. 2564 (เต็มแล้ว)